Luleå

Intresseanmälan

Röstmottagare på valdagen den 26 maj 2019

I Luleå kommun finns det 44 valdistrikt med en vallokal i varje distrikt som har öppet för röstning kl. 08.00-21.00. När röstmottagningen är avslutad fortsätter du arbeta till dess att rösterna är räknade, vilket vid valet till europaparlamentet brukar ta ytterligare ett par timmar. Du arbetar i schemalagd skiftgång under dagen. I varje vallokal arbetar åtta personer, varav en är ordförande och en är vice ordförande. Ordförande respektive vice ordförande leder arbetet i två skiftlag.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att hålla god ordning i vallokalen och bland valsedlarna, svara på frågor, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Skattepliktig ersättning till röstmottagare på valdagen är
Ordförande: 3 600 kr
Vice ordförande: 3100 kr
Övriga röstmottagare: 2 600 kr
Reserv: 400 kr för deltagande i utbildning (2,5 timmar). Erbjuds du därefter plats som röstmottagare får du istället den aktuella ersättningen för uppdraget.  

Användning av bil mellan bostaden och röstmottagningsstället ersätts med 2,90 kr/km.

Röstmottagare vid förtidsröstningen 8 maj-26 maj

Valnämnden söker även röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstningen, som sker på ett femtontal olika platser inom kommunen både vardagar och helger samt dag- och kvällstid. Arbetstiderna schemaläggs utifrån öppettiderna och förväntat antal röstande för respektive lokal. Minst två röstmottagare arbetar alltid tillsammans. Skattepliktig ersättning är 225 kr/timme.

Särskilda upplysningar

I fältet Övrigt kan du fylla i mer information om dig själv, t.ex. erfarenhet av valarbete, önskemål om placering eller funktion samt språkkunskaper. För att få jobba som ordförande/vice ordförande vill vi att du har tidigare erfarenhet av valarbete.

Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas i verksamhetssystemet (Kaskelot) och i kommunens lönesystem. Uppgifterna kan i viss utsträckning även hanteras i kommunens ärendehanterings-system Evolution. Kaskelot används för att kunna administrera röstmottagare och sköta de uppgifter som valnämnden har enligt vallagen. Lönesystemet används för att du ska få rätt ersättning utbetald. Valnämnden är personuppgiftsansvarig. Som registrerad har du rätt att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Du har också rätt att få uppgifterna rättade. Valnämnden når du på adressen: Valnämnden, 971 85 Luleå. Dataskyddsombud är Mattias Gotthold, tel. 0920-45 50 61.
Tidigare erfarenhet av val

Vill arbeta

Jag intygar att jag inte kandiderar på valsedel