Luleå

Val till Europaparlamentet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Vi ska då välja vilka ledamöter som ska representera Sverige. Valet sker på samma sätt som vid valet till riksdagen. Du väljer vilket parti som du vill rösta på och du kan även personrösta på en viss kandidat. Det går att förtidsrösta från och med den 8 maj.

Valnämnderna i varje kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att valnämnden utser röstmottagare som arbetar med förtidsröstningen och i vallokalerna på valdagen. Valnämnden ser också till att det finns lämpliga lokaler för röstningen. Rösterna räknas preliminärt på valnatten av röstmottagarna. Länsstyrelsen gör därefter den slutliga röstsammanräkningen efter valdagen.

Valnämnden utser även ambulerande röstmottagare som hjälper gamla och sjuka att kunna rösta hemma i sin bostad.

Vill du arbeta som röstmottagare i Luleå kommun?

Vid valet till Europaparlamentet kommer valnämnden att behöva röstmottagare som vill arbeta på valdagen den 26 maj 2019 eller med förtidsröstningen som pågår under perioden den 8 maj - den 26 maj.

Om du vill arbeta som röstmottagare i Luleå kommun kan du anmäla dig på denna sida under fliken  Intresseanmälan.