LuleƄ

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att valnämnden utser röstmottagare som arbetar med förtidsröstningen och i vallokalerna på valdagen samt ser till att det finns lämpliga röstningslokaler och vallokaler. Rösterna räknas preliminärt på valnatten av röstmottagarna. Länsstyrelsen gör därefter den slutliga röstsammanräkningen.  

Valnämnden utser också ambulerande röstmottagare som hjälper gamla och sjuka att kunna rösta hemma i sin bostad.

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige har hållits den 9 september 2018.

Val till Europaparlamentet kommer att hållas i Sverige den 26 maj 2019.

Vill du arbeta som röstmottagare i Luleå kommun?

Vid valet till Europaparlamentet kommer valnämnden att behöva röstmottagare som vill arbeta på valdagen den 26 maj 2019 eller med förtidsröstningen som pågår under perioden den 8 maj - den 26 maj.

Om du vill arbeta som röstmottagare i Luleå kommun kommer du att kunna göra en anmälan under fliken  Intresseanmälan på denna sida, som öppnas under januari 2019.