LuleƄ

Kommunal folkomröstning 2020

Den 8 november 2020 kommer en kommunal folkomröstning om skolstrukturen att hållas i Luleå kommun. Det kommer att finnas två alternativ att välja mellan. Det finns även möjlighet att rösta blankt. 

Den som på grund av ålder, sjukdom eller liknande inte har möjlighet att ta sig till en omröstningslokal kan rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare, som kommunen utser.  

Vill du arbeta som röstmottagare i Luleå kommun?

Valnämnden kommer att behöva röstmottagare som vill arbeta på omröstningsdagen den 8 november 2020 eller med förtidsröstningen som pågår under perioden den 29 oktober - den 7 november.

Om du vill arbeta som röstmottagare i Luleå kommun kommer du senare att kunna anmäla dig på denna sida under fliken  Intresseanmälan.