LuleƄ

Val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige 

Söndagen den 11 september 2022 är det valdag. Vallokalerna i varje distrikt håller öppet kl. 08.00-20.00. Det kommer att finnas möjlighet att förtidsrösta på olika platser från och med onsdagen den 24 augusti. Valnämnden ansvarar för genomförandet av valen i kommunen.    

Vill du arbeta som röstmottagare i Luleå kommun?

Valnämnden kan inte längre ta emot nya anmälningar om att jobba med valet 2022. 

 

Röstmottagare på valdagen den 11 september 2022 

I Luleå kommun finns det 49 valdistrikt med en vallokal i varje distrikt. Röstningen är öppen kl. 08.00-20.00. När röstmottagningen är avslutad så fortsätter du att arbeta till dess rösterna är räknade  Det arbetet pågår vanligtvis fram till midnatt och ibland ännu längre. Du måste alltså kunna jobba tills dess att samtliga röster är räknade på valnatten. 

I varje lokal arbetar minst åtta personer, som är indelade i två arbetslag. Ni arbetar i skift under dagen enligt fastställt schema. Från kl. 20.00 arbetar båda skiftlagen tillsammans. Arbetslagen leds av en röstmottagare med uppdrag som ordförande eller vice ordförande. 

I arbetsuppgifterna ingår att hålla god ordning i lokalen och bland valsedlarna, svara på väljarnas frågor, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Ordförande och vice ordförande ansvarar för att lokalen ställs iordning före valdagen, leder arbetet under dagen i varsitt arbetslag och transporterar de räknade rösterna till valnämnden. Ordförande har särskilt ansvar för att vallokalen fungerar, att allt material finns på plats och leder arbetet med röstsammanräkningen.

Uppdraget som röstmottagare kräver att du:

  • har fyllt 18 år
  • talar god svenska
  • är noggrann, serviceinriktad och stresstålig
  • inte kandiderar för något parti

Alla röstmottagare ska delta i en obligatorisk utbildning om ca 2-3 timmar som hålls i Stadshuset. 

Ersättningen för uppdraget som även omfattar utbildningstiden är skattepliktig och uppgår till ett fast belopp:
Ordförande: 3 600 kr
Vice ordförande: 3100 kr
Övriga röstmottagare: 2 600 kr

Användning av egen bil mellan bostaden och röstmottagningsstället ersätts med 2,90 kr/km (varav 1,85 kr/km är skattefri). Vi försöker i möjligaste mån planera så att du erbjuds arbete i en lokal nära din bostad. För att ha rätt till bilersättning måste du vara bosatt i Luleå kommun. 

Utbetalningen av arvode efter utfört uppdrag görs av Nordea. Om du har konto på annan bank och inte tidigare har anmält ditt kontonummer kan du göra anmälan om det via denna länk. Annars får du arvodet på utbetalningskort. Du behöver ange Luleå kommuns arbetsgivarnummer som är 012580Kopiera länken till webbläsaren: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

Röstmottagare vid förtidsröstningen den 24 augusti - 11 september 2022

Valnämnden söker även röstmottagare som ska arbeta med att ta emot röster från väljare som vill förtidsrösta. Det finns ett antal lokaler där det går att förtidsrösta inom kommunen. Röstningen är öppen både vardagar och helger samt dag- och kvällstid. Arbetstiderna schemaläggs utifrån respektive lokals öppettider och förväntat antal röstande. Skattepliktig ersättning vid förtidsröstningen är 225 kr/timme. 

Särskilda upplysningar

I fältet Övrigt kan du fylla i mer information om dig själv, till exempel önskemål om placering eller funktion samt eventuella språkkunskaper. För att få jobba som ordförande eller vice ordförande vill vi att du har tidigare erfarenhet av valarbete.

Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas i verksamhetssystemet Kaskelot och i kommunens lönesystem. Uppgifterna kan i viss utsträckning även hanteras i kommunens ärendehanterings-system Evolution. Kaskelot används för att kunna administrera röstmottagare och sköta de uppgifter som valnämnden har enligt vallagen. Lönesystemet används för att du ska få rätt ersättning utbetald. Valnämnden är personuppgiftsansvarig. Som registrerad har du rätt att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Du har också rätt att få uppgifterna rättade. Valnämnden når du på adressen: Valnämnden, 971 85 Luleå eller genom mejl till: val@lulea.se. Dataskyddsombudet kontaktas via kommunens kundcenter, tel. 0920-45 30 00 eller genom mejl till: dataskyddsombud@lulea.se.